The Cardiff Guitar Festival team is committed to inspiring a real enthusiasm for music making in guitarists young and old. With our annual festival of outstanding professional concerts, and inspiring workshops we aim to provide the best possible experience for our participants.

CONTACT >

T: (029) 2063 8059

E: cardiffguitarfestival@gmail.com

ADDRESS >

Cardiff Music School

Chapter Arts Centre 

Market House

Cardiff

CF5 1QE

OUR MISSION >

CYNGHERDDAU 2019

Gwener 26ain Gorffennaf 7.30yh, Eglwys Sant Ioan

Amanda Cook a Bibi Heal

Cyflwyna Bibi ac Amanda rhaglen o adloniant i dorri a chodi calon - wrth iddynt olrhain y themâu poblogaidd o gariad, trasiedi ac ymddiriedaeth o fewn straeon gwerin. Daw cerddoriaeth Britten, de Falla a Rodrigo i'r byw trwy gydblethu tyner o gitâr a llais.  Fe fydd y noson hefyd yn cynnwys premiere byd-eang gwaith gan y gitarydd Cymreig Gerard Cousins, wedi'i gomisiynu gan Ŵyl Gitâr Caerdydd mewn partneriaeth gyda Tŷ Cerdd.
 


 

Sadwrn 27ain Gorffennaf 7.30yh, Chapter

Derek Gripper a Tunde Jegede 

Bydd dau o feistri llinynnol fwyaf unigryw y byd yn ymuno gyda'i gilydd am y tro cyntaf ers eu perfformiadau ar y cyd yn ystod cyfres o gyngherddau John Williams 2014-15 a lenwodd Shakespeare's Globe : mae Jegede, sydd wedi meistroli y kora a’r sogrwth, yn gyfansoddwr o dras Affricanaidd [Nigeria] a Gwyddelig â dealltwriaeth gerddorol ddynamig  a chosmopolitan sy’n cyfoethogi calon repertoire griot Mali gyda'r gitarydd o Dde’r Affrig Derek Gripper.  Bu i Gripper ei hun ddenu canmoliaeth geg-agored o Capetown i Neuadd Carnegie gyda'i addasiad o gerddoriaeth i’r kora 21 tennyn ar gyfer y gitâr 6 tennyn.

Sul 28ain Gorffennaf 7.30yh, Chapter

Rob Luft Band

Mae Rob Luft yn gitarydd gwobryedig 25 mlwydd oed o Lundain â'i rinweddau wedi'u gymharu gyda cherddorion chwedlonol y chwe-thant megis John McLaughlin, Al Di Meola & Paco De Lucia.  Canmolwyd gan The Times am ei berfformiadau gyda Cherddorfa Ieuenctid Jazz Genedlaethol - ac awgrymwyd ei fod yn mynd i gyflawni pethau mawr yn y dyfodol. Cyhoeddwyd ei albwm gyntaf "Riser" ar Edition Records yn 2017 gyda chlod beirniadol eang gan gyfryngau jazz Ewrop.   Ysgrifennodd John Fordham yn The Guardian ei fod yn debut soffistigedig - o ystyried bod Luft yn hen ben ar ysgwyddau ifanc, ni ddylai hynny bod yn syndod i unrhyw un.

Sul 28ain Gorffennaf 1yp, Chapter

Gerard Cousins

Yn ôl Acoustic Magazine, mae Gerard Cousins yn chwaraewr gitâr anghyffredin: mae'n feistr o'r idiom glasurol ac yr ystod o dechnegau sydd eu hangen ynddi, ac yr un mor gartrefol yn ail-drefnu cyfansoddwyr avant-garde, neu yn crefftio ei ddarnau angerddol ei hun ac ymestyn tuag at gyfeiriadau annisgwyl ...mae Cousins wedi cyrraedd pwynt rhyfeddol lle mae ei weledigaeth syfrdanol yn cydweddu â'i weledigaeth artistig.

Sad 27ain Gorffennaf 1yp,Chapter

Deuawd Taith

Er eu bod yn dod o gefndiroedd cerddorol tra gwahanol, mae Gillian Stevens a Dylan Fowler wedi dod o hyd i dir cyffredin yn eu dymuniad i anwybyddu categorïau cerddorol er mwyn dod o hyd i'w cyfeiriad unigryw a chreadigol sydd wedi ei ysbrydoli gan gerddoriaeth draddodiadol  Cymru.  Mae'r ysbrydoliaeth o deithio a gweithio gyda cherddorion o sawl diwylliant gwahanol yn ychwanegu cyfoeth bellach i'w perfformiadau. Gan ddefnyddio ystod o offerynnau - gan gynnwys y crwth Cymreig hynafol – maent wir yn creu awyrgylch hudolus.

Gwe 26ain Gorffennaf 1yp, Chapter

Deuawd Icaris

Dechreuodd y ffliwtydd Vicky Guise a'r gitarydd Will Browne berfformio fel deuawd yn 2010 tra yr oeddent yn cwblhau graddau Meistr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Ers hynny, mae'r deuawd Icaris Duo wedi prysur sefydlu eu hunain fel ensemble aml-bwrpas a dynamig sydd wedi cyfleu eu cerddoriaeth yn ystod eang o leoliadau. Maent wedi'u cynnwys yng nghynllun cerddoriaeth fyw Live Music Now ac yn fwy diweddar, Cynllun Cerddoriaeth Gofal ac Ysbytai.

Naw Diwrnod o Gitâr yn y Brifddinas

23ain to 31ain Gorffennaf 2019