The Cardiff Guitar Festival team is committed to inspiring a real enthusiasm for music making in guitarists young and old. With our annual festival of outstanding professional concerts, and inspiring workshops we aim to provide the best possible experience for our participants.

CONTACT >

T: (029) 2063 8059

E: cardiffguitarfestival@gmail.com

ADDRESS >

Cardiff Music School

Chapter Arts Centre 

Market House

Cardiff

CF5 1QE

OUR MISSION >

Cwrs: Gitâr Uwch 

Graddau 7+
Gwe 26ain – Sul 28ain Gorffenna

Pris: £140 

Canolfan Gelfyddydau Chapter

Archebwch nawr

Mae ein prif gwrs gitâr yn gyfle i weithio gydag ystod eang o artistiaid cyngerdd a thiwtoriaid yr Ŵyl.   Ceir cyrsiau meistri ac/neu weithdai gyda phob perfformiwr, gwersi un-i-un, chwarae ensemble, cyfleoedd rhwydweithio, a hyd yn oed sesiwn am yrfaoedd cerddorol, mae'n sicr o fod yn ddigwyddiad ysbrydoledig.

Lawrlwythwch ein hamserlen dros dro yma.

Cwrs: Gitâr Canolradd 

Graddau 3-7
Mawrth 23ain – Iau 25ain Gorffenna

Pris: £70

Canolfan Gelfyddydau Chapter

Archebwch nawr

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr oedran 11 neu'n hŷn. Yn ystod y tridiau, fe fydd cyfranogwyr yn mwynhau'r profiad unigryw o weithio ar y cyd gyda'n Cyfansoddwyr Preswyl Gerard Cousins i greu darn newydd ar gyfer ensemble gitâr. Yn ogystal, byddant yn archwilio traddodiad a cherddoriaeth fflamenco ar gyfer phedwarawdau gitâr a thrios.

Lawrlwythwch ein hamserlen dros dro yma.

Cwrs: Dechrau Canu'r Gitâr

Graddau 0-3
Llun 29ain – Mercher 31ain Gorffenna

Pris: £70

Canolfan Gelfyddydau Chapter

Archebwch nawr

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr oed 7 neu'n hŷn.  Yn ystod y cwrs tridiau, fe fydd y myfyrwyr yn cyfansoddi eu darnau unigryw eu hunain, chwarae cerddoriaeth ensemble ac archwilio cerddoriaeth linynnol o bedwar ban y byd.

Lawrlwythwch ein hamserlen dros dro yma.

Naw Diwrnod o Gitâr yn y Brifddinas

23ain to 31ain Gorffennaf 2019