The Cardiff Guitar Festival team is committed to inspiring a real enthusiasm for music making in guitarists young and old. With our annual festival of outstanding professional concerts, and inspiring workshops we aim to provide the best possible experience for our participants.

CONTACT >

T: (029) 2063 8059

E: cardiffguitarfestival@gmail.com

ADDRESS >

Cardiff Music School

Chapter Arts Centre 

Market House

Cardiff

CF5 1QE

OUR MISSION >

Llun 29ain – Mercher 31ain Gorffennaf

Cwrs: Dechrau Canu'r Gitâr 

Graddau 0 to 3 - £70

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr oed 7 neu'n hŷn.  Yn ystod y cwrs tridiau, fe fydd y myfyrwyr yn cyfansoddi eu darnau unigryw eu hunain, chwarae cerddoriaeth ensemble ac archwilio cerddoriaeth linynnol o bedwar ban y byd.  

Mawrth 23ain – Iau 25ain Gorffennaf

Cwrs: Gitâr Canolradd 

Graddau 3 to 7 - £70

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr oedran 11 neu'n hŷn. Yn ystod y tridiau, fe fydd cyfranogwyr yn mwynhau'r profiad unigryw o weithio ar y cyd gyda'n Cyfansoddwyr Preswyl Gerard Cousins i greu darn newydd ar gyfer ensemble gitâr. Yn ogystal, byddant yn archwilio traddodiad a cherddoriaeth fflamenco ar gyfer phedwarawdau gitâr a thrios. 

Gwe 26ain – Sul 28ain Gorffennaf

Cwrs: Gitâr Uwch 

Graddau 7+ - £140

Mae ein prif gwrs gitâr yn gyfle i weithio gydag ystod eang o artistiaid cyngerdd a thiwtoriaid yr Ŵyl.   Ceir cyrsiau meistri ac/neu weithdai gyda phob perfformiwr, gwersi un-i-un, chwarae ensemble, cyfleoedd rhwydweithio, a hyd yn oed sesiwn am yrfaoedd cerddorol, mae'n sicr o fod yn ddigwyddiad ysbrydoledig. 

Cyrsiau

Y ffordd orau i brofi Gŵyl Gitâr Caerdydd yw mynychu un o'n cyrsiau haf.  Mae yna gwrs ar gyfer pawb yno - o'r gitarydd ifanc i'r rheiny sy'n fwy profiadol, ac aeddfed!  Gweler isod am yr amserlen lawn a sut i archebu.  Mae'r holl gyfranogwyr yn cael mynediad rhad ac AM DDIM i bedwar cyngerdd proffesiynol eithriadol sy'n rhan o docyn i'r Ŵyl.

Beth Sydd Ymlaen!

Sgwrs gyda Gerard Cousins - Cyfansoddwr Preswyl 2019

Sul 28ain Gorffennaf 1yp 

Gerard Cousins

Yn ôl Acoustic Magazine, mae Gerard Cousins yn chwaraewr gitâr anghyffredin: mae'n feistr o'r idiom glasurol ac yr ystod o dechnegau sydd eu hangen ynddi, ac yr un mor gartrefol yn ail-drefnu cyfansoddwyr avant-garde, neu yn crefftio ei ddarnau angerddol ei hun ac ymestyn tuag at gyfeiriadau annisgwyl ...mae Cousins wedi cyrraedd pwynt rhyfeddol lle mae ei weledigaeth syfrdanol yn cydweddu â'i weledigaeth artistig.

Cyngherddau

Amanda Cook
a Bibi Heal
Gwener 26ain Gorffennaf 7.30y  Eglwys St Ioan
Tocynnau
Derek Gripper a Tunde Jegede
Sadwrn 27ain Gorffennaf 7.30yh Chapter 
Tocynnau
Rob Luft
Sul 28ain Gorffennaf 7.30yh
Chapter
Tocynnau
Gerard Cousins
Sul 28ain Gorffennaf 1yp
Chapter
Tocynnau
Deuawd Taith
Sad 27ain Gorffennaf 1yp Chapter
Tocynnau
Lansiad albym Adra
Iau 25ain Gorffennaf 1yp
Stiwdio Tŷ Cerdd
Deuawd Icaris
Gwe 26ain Gorffennaf 1yp
Chapter
Tocynnau

Blog

Naw Diwrnod o Gitâr yn y Brifddinas

23ain to 31ain Gorffennaf 2019