The Cardiff Guitar Festival team is committed to inspiring a real enthusiasm for music making in guitarists young and old. With our annual festival of outstanding professional concerts, and inspiring workshops we aim to provide the best possible experience for our participants.

CONTACT >

T: (029) 2063 8059

E: cardiffguitarfestival@gmail.com

ADDRESS >

Cardiff Music School

Chapter Arts Centre 

Market House

Cardiff

CF5 1QE

OUR MISSION >

ATHRAWON

Gerard web.jpg

Gerard Cousins

Mae Gerard Cousins yn gerddor wedi'i hyfforddi i'r radd flaenaf gyda llygad barcud am fanylion, ynghyd â mewnwelediadau dadansoddol cyfansoddwr, ac eto mae ei berfformiadau'n dangos rhyddid ac ymdeimlad o waith byrfyfyr sy'n cyfleu yn glir ei gariad at gerddoriaeth a sŵn hardd ei gitâr. Mae ef wedi perfformio mewn llawer o wyliau a neuaddau cyngerdd ledled y byd.

Hannah.png

Hannah Woollacott

Cafodd Hannah Radd Dosbarth Cyntaf ag Anrhydedd yn Conservatoire Brenhinol Birmingham. Yn ddiweddar, mae hi wedi cwblhau ei hastudiaeth o berfformiad yn nhriawd The Alma Guitar Trio fel rhan o'i chwrs Meistr yn y Conservatoire
Dyfarnwyd Gwobr Addysgeg Ôl-raddedig iddi gan y Conservatoire Brenhinol Birmingham yn 2017.

William Browne

Mae Will wedi perfformio ar hyd a lled y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop gan gynnwys cyngherddau yn Neuadd Bolivar yn Llundain, ac yn yr Eidal i Gymdeithas William Walton. Yn rhyngwladol, mae wedi perfformio yn Chongqing a Beijing yn Tsieina gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn Neuadd Gyngerdd y Siambr yn Singapore.

Shannon.jpg

Shannon Latoyah-Simon

Mae Shannon-Latoyah Simon yn gitarydd clasurol o Swydd Northampton. Yn 2016 cwblhaodd radd BMus o dan hyfforddiant Mark Eden a Mark Ashford yn yr Conservatoire Brenhinol Birmingham  ac ym mis Medi 2017 dechreuodd radd feistr yn Conservatoire Cerddoriaeth a Dawns Trinity Laban dan hyfforddiant Graham Anthony Devine.

chris r.png

Chris Roberts

Cerddor arloesol a rhagweithiol, sydd wedi syfrdanu cynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Gyfunol gyda'i berfformiadau. Mae Chris yn credu'n gryf bod gan gerddoriaeth werth arbennig i'r gymuned ehangach, ac felly mae'n parhau i ddarganfod amryw o foddau er mwyn i'w gerddoriaeth newydd gyrraedd cynulleidfaoedd newydd 

Bri 02 72 web section_edited_edited.jpg

Brian Firkins

Mae Brian Firkins yn gitarydd ac addysgwr cerddorol a sefydlodd Ysgol Gitâr Caerdydd yn 1998. Ganddo Radd ac Ôl-Radd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a dros ugain mlynedd o brofiad yn dysgu plant ac oedolion yn amryw o leoliadau gan gynnwys yn ysgolion, colegau, sefydliadau adsefydlu, prosiectau allgymorth, gwyliau a gweithdai ac yn breifat.

Evangelos Classic Guitar b1_edited.jpg

Evangelos Nikolaidis

Astudiodd Evangelos Nikolaidis y gitâr glasurol yn y Ganolfan Gelf Ryngwladol “Atheneaum Conservatory” yn Athen. Graddiodd gyda gradd o'r radd flaenaf. Parhaodd ei astudiaethau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda chwrs Meistr perfformio'r gitâr John Mills. Mae e hefyd yn un o raddedigion Adran Gerdd Prifysgol Athen.

Lucas Hughes

Dysgwyd Lucas Hughes yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan John Mills, Chris Stell, a Graham Anthony Devine, a ganddo dros 20 mlynedd o brofiad dysgu. Yn chwaraewr a pherfformiwr eithriadol, fe fydd yn arwain gweithdai, ensembles a pherfformio yn yr ŵyl eleni.

Chris Ackland

Wedi iddo astudio gyda Don Roberts a Brian Noyes ar ddechrau ei yrfa, astudiodd Chris am 4 blynedd yn Academi Gerdd Frenhinol gyda Hector Quine a Michael Lewin. Yna, mi ddaeth gwaith perfformio Unawd a Siambr rheolaidd, gan gynnwys St John's Smith Square ac Eglwys Gadeiriol Llandaf. Mae ei swyddi wedi cynnwys Prifysgolion Reading ac Abertawe.

Stuart.png

Stuart Ironside

Graddiodd Stuart yn ddiweddar o Grifysgol Caerdydd. Yn ogystal â pherfformio mewn amrywiaeth o leoliadau o amgylch Caerdydd a de Lloegr - gan gynnwys Neuadd Dewi Sant ac ystafell gerdd The Holywell Music Room yn Rhydychen, mae Stuart wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf yn arwain The Bella Cantas, sef Côr Merched Clasurol Prifysgol Caerdydd.

Kate Parry.jpg

Kate Parry

Ar hyn o bryd mae Kate yn astudio gitâr glasurol gyda Helen Sanderson a John Mills yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ble mae hi bellach yn ei thrydedd flwyddyn o astudio.
Y llynedd, perfformiodd Kate fel Ysgolhaig Celfyddydau Leverhulme gyda'r gerddorfa chwyth ieuenctid NYWO 2018 yn Neuadd Jerwood, LSO St. Luke's yn Llundain. 

Fernando Aguera

Mae Fernando wedi bod yn dysgu gitâr ers dros 14 mlynedd a wedi bod yn athrawes Gitâr Suzuki gymwys am y 2 flynedd ddiwethaf. Derbyniodd Fernando Aguera Ôl-Radd Meistr mewn Cerddoriaeth gyda Rhagoriaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn Hydref 2011 dan nawdd ysgoloriaeth ryngwladol lawn.

Naw Diwrnod o Gitâr yn y Brifddinas

23ain to 31ain Gorffennaf 2019